Informatie Schipper & De Roos Tandartsen

Afspraak annuleren

Het kan zijn dat u verhinderd bent voor een afspraak, dan horen wij dit graag minimaal 48 uur van te voren. U kunt dit bij voorkeur telefonisch aan ons doorgeven. Bij annuleren binnen 24 uur of niet annuleren kan het zijn dat wij de gereserveerde kamer/stoel- en personeelskosten in rekening brengen.

Tarieven

De verrichtingen die de tandarts of mondhygiënist tijdens uw bezoek uitvoert worden op de factuur vermeldt met een (prestatie)code. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vaste maximumtarieven voor deze prestatiecodes gesteld.
Bij sommige verrichtingen horen ook materiaal- en techniekkosten. Dit zijn de kosten die het tandtechnisch laboratorium maakt voor het vervaardigen van een werkstuk. Deze kosten zijn niet vastgesteld door de NZa maar worden bepaald door de laboratoria zelf.

Bekijk hier het tarievenoverzicht dat geldt per 01-01-2022. 

Facturering

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.
Als u vragen heeft over een factuur, verzoeken wij u om contact op te nemen met de helpdesk van Infomedics; telefoonnummer 036 203 1900 of kijk op de site van Infomedics bij hulp & vragen. Voor een inhoudelijk vraag over de factuur kunt u contact opnemen met de praktijk.

Ontevreden?

Dagelijks zetten wij ons maximaal in om iedereen naar tevredenheid te helpen. Toch kan het voorkomen dat u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent. In dat geval stellen wij het op prijs dat u ons dit laat weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. We staan altijd open voor een verhelderend gesprek. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Komen we er niet uit, dan kunt u uw vraag voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) voor onafhankelijk advies.
Als u behoeft heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar de praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en uw tandarts bemiddelen met als doel tot een oplossing te komen.

Alle bovenstaande informatie en meer over uw rechten als patiënt vindt u op; Allesoverhetgebit.nl

A Sister’s Hope

Wij doneren tandengoud aan A Sister’s Hope. Dit is afkomstig uit oude kronen. Lees er hier meer over.